Podobne, ako v predchádzajúcom roku, sa stalo OZ STRIDER SLOVENSKO prijímateľom 2% z daní, ktoré ste ako zamestnanci odviedli štátu zo svojej práce v kalendárnom roku 2020. Aj tento rok by sme vás chceli poprosiť o možnosť poukázať tieto finančné prostriedky práve nášmu OZ. Z 2% čiastočne financujeme organizáciu podujatí pre deti, ktorých cieľom je priniesť deťom radosť a naučiť ich mať dobrý vzťah k športu.

Tieto financie sú pre nás veľmi dôležité, ak chceme v organizovaní podujatí pokračovať aj v ďalších rokoch.

Ak sme vás presvedčili, môžete postupovať nasledovne:

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

Požiadajte svojho zamestnávateľa do 15.2.2021 o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
(tlačivo na stiahnutie)

Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
(Predvyplnené tlačivo na stiahnutie)
Najneskôr do 30. apríla 2021 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami?

Riadne vyplňte daňové priznanie.

Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov: Vieš chodiť, vieš jazdiť
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Legerského 4, 831 02 Bratislava
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID): 50872079

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2021) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

Riadne vyplňte daňové priznanie.

Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).

V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania).

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
Obchodné meno alebo názov: Vieš chodiť, vieš jazdiť
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Legerského 4, 831 02 Bratislava
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID): 50872079

Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Dôležité dátumy:

do 31. marca 2021 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
do 30. apríla 2021 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Naše údaje:
Právna forma: Občianske združenie
Meno: Vieš chodiť, vieš jazdiť
Adresa: Legerského 4, 831 02 Bratislava
IČO: 50872079
IBAN číslo účtu:

Ďakujeme! Tešíme sa na to, keď sa budeme môc spoločne všetci stretnúť na ďalších podujatiach pre malých Stridristov.

The Strider ® Difference

 

60 Day Guarantee Ribbon

Garancia

Odrážadlá Strider sú tým najlepším nástrojom na rozvoj koordinácie a sebadôvery vášho dieťaťa, či už na dvoch kolesách alebo v živote.
Mapa predajcov.

Strider Events - Part of the Strider Difference

Podujatia a akcie

Preteky odrážadiel Strider zabavia vaše dieťa a poskytnú mu príležitosť stať sa členom rastúcej komunity nadšencov cyklistiky!
Zobraziť udalosť.

Milujeme jazdu na bicykli a radi motivujeme deti k jazdeniu.
Našou úlohou je stavať ľahké a efektívne odrážadlá vhodné do každého terénu, ktoré napomáhajú deťom zlepšiť rovnováhu a koordináciu pri jazde na 2 kolesách a zlepšujú ich sebadôveru.
Strider odrážadlá sú výsledkom viac ako 10-ročného vývoja, pozorovania, výroby, zlepšovania, testovanie a dokonca aj pretekania a to všetko pod prísnym dohladom detí a rodičov.